درباه ما

مركز مطالعات و تحقيقات مستقبل شرق: لندن

اندیشه عربی بوده که در راستای ارائه مطالعات تخصصی توسط پژوهشگران دانشگاهی و علوم اجتماعی در زمینه وضعیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی وطن عربی و منطقه پیرامون آن و سیاستهای بین المللی تاثیرگذار بر آنها می باشد. این مرکز، پایگاه تحلیلی جدیدی را شکل می دهد که به وقایع سیاسی را بر اساس ساز و کارها و مکانیسم های تحلیلی معاصر بررسی می کند که این هدف را از طریق همکاری با روشنفکران جوانِ اندیشه پژوهِ منتقد و آزاد از قیدهای ایدئولوژی ها و رژیم های سیاسی دنبال می کند. همچنین این مرکز در نظر دارد آرشیو کتابخانه عربی خود را از ترجمه مقالات و یادداشت های مختلف دانشگاهی به زبان های مختلف که اهم آن انگلیسی و فارسی است غنی نموده با این هدف که بتوان دنیای عرب را با ترجمه های مدرن  و مفید آشنا نمود و جنبش ترجمه را رونق داد.

این مرکز از مشارکت های پژوهشی ارسالی استقبال می کند و تقاضا دارد متون ارسالی به استانداردهای حرفه ای در نگارش علمی بر اساس منابع جدید و معتبر پایبند باشد و در نوشته ها از بکار بردن زبان تحریک آمیز و توهین خودداری شود. در ضمن اندازه ی نوشته ها باید بین (1500-2000) کلمه باشد. همچنین این مرکز از مشارکت پژوهشگران در زمینه ترجمه متون استقبال می کند که این ترجمه ها نیز باید بر اساس موازین نگارشی زبان باشد و با متن اصلی مطابقت دقیق انجام گیرد. لازم به ذکر است ارسال متن اصلی نیز همراه ترجمه ضرورت دارد. در مورد مقاله نویسی نیز، باید کارهای ارسالی بر اساس استانداردهای حرفه ای مشابه انجام گیرد و اندازه مقاله ها باید بین (600-1000) کلمه باشد. همه مشارکت های شما جهت تایید، توسط هیات تحریریه بررسی خواهد شد و در مدت زمان ( 72 ) ساعت از تاریخ دریافت آن توسط مرکز، منتشر خواهد شد.

 

اداره ى مركز:

 

رئيس مركز:

jamal_obidy1-236x300 (1)

جمال عبيدى

 

مشاور مركز:

ahmad-barqawi

أ.د. أحمد برقاوى

 

هئيت تحريريه:

nahnooo2

nahnoo

 

ghys-300x199

 

مدير فنى:

ahmad-300x199